Monthly Archives: May 2011

Họ, người trẻ…

[Người trẻ, thật có nhiều cơ hội] Họ, người trẻ, Chưa vấp ngã nhiều,vẫn còn thừa hi vọng Họ, người trẻ, Thấy những vấp ngã của người trước, vẫn phì cười, vẫn lao đầu vào đó, bằng lối đi khác, … Continue reading

Posted in Tuổi trẻ | Tagged | 1 Comment