Tag Archives: nrtls

RTLS market

Theo số liệu của MarketsAndMarkets, giá trị thị trường toàn cầu của Hệ thống định vị thời gian thực (RTLS) sẽ tăng từ 3.19 tỷ đô hiện tại (năm 2018) đến 8.79 tỷ đô năm 2023 (CARG 22.5%). Các công … Continue reading

Posted in Dự án, Định vị | Tagged | Leave a comment

Quản lý tài sản theo thời gian thực

(I) Quản lý tài sản theo thời gian thực – Quy mô thị trường và xu hướng Theo báo cáo của ABI Research, giải pháp định vị quản lý tài sản thời gian thực (dựa trên các công nghệ chủ … Continue reading

Posted in Dự án, Định vị | Tagged | Leave a comment