Monthly Archives: October 2022

Vừa đi đường vừa kể chuyện – Phần 12: Gian nan đời startup (Tập 2)

Vừa đi đường vừa kể chuyện – Phần 12: Gian nan đời startup (Tập 2) Giấc mơ lúc nào cũng đẹp, cũng lý tưởng, còn hiện thực thì tàn khốc hơn nhiều. Làm sao để tiếp cận các công ty … Continue reading

Posted in Dự án, Sản xuất, Định vị | Tagged | Comments Off on Vừa đi đường vừa kể chuyện – Phần 12: Gian nan đời startup (Tập 2)

Vừa đi đường vừa kể chuyện – Phần 12: Gian nan đời startup (Tập 1)

Khoảng 3-4 năm trước, trong quá trình mò mẫm “tìm một con đường, tìm một lối đi” để giải pháp #OnTrak có thể đi vào các ứng dụng thực tế, các khách hàng thực tế; có cơ duyên và may … Continue reading

Posted in Sản xuất, Thời cuộc | Tagged | Comments Off on Vừa đi đường vừa kể chuyện – Phần 12: Gian nan đời startup (Tập 1)

Làm một sản phẩm, hay phát triển một hệ sinh thái?

Apple chỉ bán iPhone, hay phát triển cả hệ sinh thái? Và các nhà phát triển thiết bị/giải pháp IoTs thì sao? (1) Phần cứng thiết bị: Theo bảng nghiên cứu của Nikkei research, cho sản phẩm iPhone 14 Pro … Continue reading

Posted in Sản xuất, Suy nghĩ, Thời cuộc | Comments Off on Làm một sản phẩm, hay phát triển một hệ sinh thái?