Họ, người trẻ…

[Người trẻ, thật có nhiều cơ hội]


Họ, người trẻ,
Chưa vấp ngã nhiều,vẫn còn thừa hi vọng
Họ, người trẻ,
Thấy những vấp ngã của người trước, vẫn phì cười, vẫn lao đầu vào đó, bằng lối đi khác,
có thể lại vấp ngã, vẫn phì cười, vì họ là người trẻ…
Họ, người trẻ,
Lòng đầy tràn nhiệt huyết, vì họ trẻ, họ có mơ ước, và chiến đấu, chiến đấu vì mơ ước, chiến đấu để san sẻ nhiệt huyết, họ chiến đấu vì họ trẻ…

Họ, ngưởi trẻ,
Trẻ nên dễ bị tổn thương, dễ bị tổn thương vì họ chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng sức trẻ, họ mau chóng bình phục, bình phục để có kinh nghiệm, bình phục để tiếp tục chiến đấu.
Họ, người trẻ,
Trẻ nên luôn nhìn bằng đôi mắt trong, lăng kính hồng, họ trẻ nên họ không nhìn thấy hết những mảng tối, họ không sợ, không sợ vì họ trẻ…

Họ, người trẻ
Trẻ nên chưa trải nghiệm nhiều về cuộc sống, chưa thấy hết đắng cay, chưa nếm mùi cơ cực, cái buồn của họ, thoáng qua, nhanh tắt, niềm vui của họ, bất tận, mênh mang. Họ vui vì họ được trải nghiệm, họ vui vì họ nếm mùi cơ cực, họ vui vì vô lo, vô lo, cũng bởi vì họ trẻ..

Họ, người trẻ,
Trẻ nên họ hăng hái, họ ngưỡng vọng thần tượng, có thần tượng, để họ phấn đấu, phấn đấu vì những mục đích cao cả, phấn đấu để vượt qua thần tượng, vì họ trẻ, họ có sức,…

Tuổi trẻ, sức trẻ,
………khi thế giới quan vẫn phủ lăng kính hồng
………khi nhựa sống vẫn tràn căng…….
Vẫn đầy những ước mơ, hoài bão,
………cứ để họ thử thách với thất bại
………để họ hân hoan với thành công
rồi bước qua, để họ lớn,
……..họ biết sống chết với lý tưởng
hay chiến đấu với đua chen, danh lợi, …..

Xem cách của họ lớn, sẽ biết…

Nhưng cứ tin, họ-người trẻ, có ước mơ, thích hành động, biết ‘biến ước mơ thành sức mạnh đi tới’ (Honda)…

Cứ tin, họ biết vươn lên, sống chết với ước mơ…
Vì họ là người trẻ!

This entry was posted in Tuổi trẻ and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to Họ, người trẻ…

  1. Pingback: NHTC – Hitech is for serving human life « KHVT

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.