Monthly Archives: November 2010

Các chương trình Software cho lập trình vi điều khiển

Một số chương trình bạn nên có khi lập trình vi điều khiển: –Doxygen: Document hóa chương trình bạn viết. (Open source – free) –Win Merge: Giúp bạn có thể so sánh sự khác nhau giữa 2 files, 2 folders,… … Continue reading

Posted in Hệ thống nhúng | 2 Comments

Softskills

Các bạn ít nhiều có thể đều đã nghe nói đến Soft-skills/Kỹ năng mềm/trí tuệ cảm xúc. Dưới đây là tổng hợp của KHVT về một số kỹ năng cần thiết theo quan điểm của của các nước tiên tiến … Continue reading

Posted in MindMap | Leave a comment