Tag Archives: thị-trường

Xu hướng nghề nghiệp ngành Điều Khiển tự động năm 2011

Tháng 11 năm trước, nhân chương trình “Back to school” tôi có nói về các hướng nghề nghiệp cho sinh viên điều khiển tự động khi ra trường. Cũng đã hơn nửa năm, để bổ sung thêm góc nhìn mới … Continue reading

Posted in Sinh viên, Thời cuộc | Tagged , , | Leave a comment