Tag Archives: san-xuat

Vừa đi đường vừa kể chuyện – Phần 12: Gian nan đời startup (Tập 2)

Vừa đi đường vừa kể chuyện – Phần 12: Gian nan đời startup (Tập 2) Giấc mơ lúc nào cũng đẹp, cũng lý tưởng, còn hiện thực thì tàn khốc hơn nhiều. Làm sao để tiếp cận các công ty … Continue reading

Posted in Định vị, Dự án, Sản xuất | Tagged | Comments Off on Vừa đi đường vừa kể chuyện – Phần 12: Gian nan đời startup (Tập 2)

Vừa đi đường vừa kể chuyện – Phần 12: Gian nan đời startup (Tập 1)

Khoảng 3-4 năm trước, trong quá trình mò mẫm “tìm một con đường, tìm một lối đi” để giải pháp #OnTrak có thể đi vào các ứng dụng thực tế, các khách hàng thực tế; có cơ duyên và may … Continue reading

Posted in Sản xuất, Thời cuộc | Tagged | Comments Off on Vừa đi đường vừa kể chuyện – Phần 12: Gian nan đời startup (Tập 1)

Vừa đi đường vừa kể chuyện – Phần 11: Sản xuất – Cạnh tranh bằng robot giá rẻ và linh hoạt

Đối với một sản phẩm điện tử, bài toán giá sản xuất, là tổng hợp của những yếu tố: Chi phí nguyên liệu Chi phí quản lý và chi phí công nhân Chi phí cố định (điện, nước, thuê nhà … Continue reading

Posted in Sản xuất | Tagged | Leave a comment

Vừa đi đường vừa kể chuyện – Phần 10: Vấn đề khuôn mẫu

Như có nói ở bài Việc sản xuất một sản phẩm điện tử, để sản xuất một sản phẩm điện tử, cần sự phối hợp của nhiều yếu tố, trong đó khuôn mẫu, hộp nhựa, quyết định hình thức của … Continue reading

Posted in Cảm xúc | Tagged | Leave a comment

Vừa đi đường vừa kể chuyện – Phần 9: Việc sản xuất một sản phẩm điện tử

Chỉ nói về sản xuất, một sản phẩm điện tử hoàn chỉnh (ví dụ như chiếc tivi hoặc điện thoại…) thường gồm có nhiều thành phần cấu thành: làm mạch (PCB), lắp linh kiện lên board mạch (assembly), kiểm tra … Continue reading

Posted in Sản xuất | Tagged | Leave a comment