Tag Archives: robot

“Pay It Forward” và “Raise your ARM”

Một ngày đầu tháng 5 năm 2010, tôi nhận được email từ Phương/KSTN2005 về việc thành lập “Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học” khoa Điện-Điện tử. Bận nhiều việc tới lui, tôi hẹn gặp các bạn vào đầu tháng … Continue reading

Posted in Tuổi trẻ | Tagged , , , | 1 Comment