Tag Archives: made-in-china

Vừa đi đường vừa kể chuyện – Phần 7: Thăm nhà máy Trung Quốc

Hay là, kể về một lần đánh cược thua ở Trung Quốc! Để làm việc với một đối tác mới, đánh giá được năng lực, uy tín của đối tác là rất quan trọng, cần làm trước khi có thể … Continue reading

Posted in Sản xuất | Tagged , | Leave a comment

Vừa đi đường vừa kể chuyện – Phần 5: Sản xuất ở Trung Quốc – sự liên kết lỏng lẻo hay đáng sợ?

Vài năm trước, khi bắt đầu làm ăn với Trung Quốc, tôi có đi thăm thực tế một số nhà máy sản xuất(1) của đối tác mới để đánh giá quy mô, chất lượng và khả năng hợp tác. Những … Continue reading

Posted in Sản xuất, Thời cuộc | Tagged , | 1 Comment

Vừa đi đường vừa kể chuyện – Phần 3: Câu chuyện về sản xuất ở Trung Quốc

Trung Quốc, đất nước rộng lớn với vô vàn công ty gia công, với nguyên liệu tại chỗ, thật dễ dàng để lựa chọn, tùy theo chất lượng cũng như giá cả của sản phẩm. Sản xuất? Giá thành luôn … Continue reading

Posted in Sản xuất, Thời cuộc | Tagged , | 1 Comment

Vừa đi đường vừa kể chuyện – Phần 1: Trung Quốc – Thay đổi để trỗi dậy?

Gần 3 năm làm với các đối tác/nhà máy Trung Quốc, thời gian không quá dài, nhưng cũng đủ để có thể nhận thấy được một vài sự đổi thay: -Nhà nước Trung Quốc không còn khuyến khích/bảo hộ các … Continue reading

Posted in Sản xuất, Thời cuộc | Tagged , | 3 Comments