Tag Archives: gia-cong

Vừa đi đường vừa kể chuyện – Phần 6: Sản xuất ở Việt Nam (ACT)

ACT (actt.co) là một trong những công ty gia công-sản xuất ở Việt Nam (khu chế xuất Tân Thuận) mà tôi làm việc cùng trong nỗ lực đem sản xuất về Việt Nam lần đầu tiên (khoảng năm 2008). Thời … Continue reading

Posted in Sản xuất | Tagged , | Leave a comment