Tag Archives: du-an

Thiết bị giám sát hành trình – Khái quát về thị trường ở Việt Nam

Nghị định 91/2009/NĐ-CP về Kinh Doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đã đưa ra yêu cầu bắt buộc (Điều 11.3) về việc phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình của xe, quy định … Continue reading

Posted in Dự án | Tagged | Leave a comment