Tag Archives: arsc

Academic Research Support Center

Sau hơn hai tháng nỗ lực, Trung tâm cơ bản định hình và chuẩn bị đi vào hoạt động. Ý định ban đầu, Trung tâm sẽ trực thuộc Sở Khoa học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, nhưng do … Continue reading

Posted in Dự án, Thời cuộc | Tagged | 3 Comments