Category Archives: MindMap

Softskills

Các bạn ít nhiều có thể đều đã nghe nói đến Soft-skills/Kỹ năng mềm/trí tuệ cảm xúc. Dưới đây là tổng hợp của KHVT về một số kỹ năng cần thiết theo quan điểm của của các nước tiên tiến … Continue reading

Posted in MindMap | Leave a comment

Mindmap

Có câu chuyện thế này: Ngày xửa ngày xưa có một anh tiều phu rất khỏe đến xin việc ở chỗ của một thương gia buôn gỗ lớn. Người thương gia đã nhận anh ta.Lương anh tiều phu khá cao … Continue reading

Posted in MindMap, Suy nghĩ | 1 Comment