Category Archives: Matlab

Phụ lục 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG DÙNG MATLAB

Phương pháp sớm pha dùng giản đồ Bode, hàm leadbode Phương pháp trễ pha dùng giản đồ Bode, hàm lagbode Các hàm trên được để dưới định dạng text(.txt) Bạn cần load hàm Kc_error để có thể chạy được các … Continue reading

Posted in Matlab | Leave a comment

Phụ lục 3: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN

Tìm độ lợi DC dùng lệnh   >>dcgain(g) Tìm độ vọt lố dùng hàm pot(g) Tìm thời gian quá độ dùng hàm settling_time(g) Tiêu chuẩn tích phân tuyệt đối sai lệch dùng hàm IAE(g) Tiêu chuẩn tích phân của tích … Continue reading

Posted in Matlab | 5 Comments

Phụ lục 2: Khảo sát đặc tính động học của hệ thống dùng MATLAB

Vẽ đáp ứng xung, dùng lệnh: >>impulse(g) Vẽ đáp ứng nấc, dùng lệnh: >>step(g) Vẽ biểu đồ Bode, lệnh >>bode(g) Vẽ biểu đồ Nyquist, lệnh >>nyquist(g) Lệnh xem biểu diễn các mô hình LTI >>ltiview(g) Bạn nhấp chuột phải lên … Continue reading

Posted in Matlab | 1 Comment

Phụ lục 1: MÔ TẢ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG DÙNG MATLAB

Hiện tại, tôi sử dụng Matlab 7.0, để có thế sử dụng tốt và hiểu về ma trận trong matlab, tốt nhất bạn nên vào phần Help(F1)->Matlab->Getting Started->Matrix and Array để xem, hay bạn có thể Download từ trang chủ … Continue reading

Posted in Matlab | 1 Comment

Matlab và ứng dụng trong điều khiển tự động

Matlab có rất nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực kĩ thuật và kinh tế, nó phục vụ rất tốt cho công việc học tập và tính toán của một sinh viên-kĩ sư. Trong giới hạn sự hiểu biết của … Continue reading

Posted in Matlab | Leave a comment