Category Archives: eLib

Phần này, cung cấp cho các bạn những tài liệu dùng cho việc học tập và tham khảo một số môn quan trọng của khoa Điện-Điện tử và ngành Điều khiển tự động. Các tài liệu hầu hết ở định dạng .pdf (Bạn cần có phần mềm Acrobat Reader hoặc Foxit Reader) hoặc Files Power Point (.ppt, .pps), Word (.doc)…
Những tài liệu trong trang này phần lớn là bài giảng từ lớp DD02KSTN do các giảng viên cung cấp. Phần còn lại là những tài liệu tìm được từ một số nguồn khác nhau (trên Net, thư viện thành phố, …) và các bài tập lớn, các bài seminar thực hiện trong thời gian qua. Tất nhiên, nó chỉ có ý nghĩa tham khảo. Ghi rõ nguồn trong từng tài liệu cụ thể.

Chúng tôi rất vui lòng nhận mọi sự đóng góp về tài liệu cũng như ý kiến của bạn.

Thư từ trao đổi xin gởi về: Bùi Trung Hiếu (buitrunghieu@khvt.com)

Lưu ý về quy định sử dụng tài liệu http://blog.khvt.com/2010/10/03/cach-su-dung-tai-lieu-khvt/
Các tài liệu hiện có: http://blog.khvt.com/2010/10/03/trang-tai-lieu-khvt/

Giáo trình môn Đo lường điều khiển bằng máy tính

Nội dung chính của chương trình học: Chương 1: Khái niệm chung Chương 2: Cảm biến và chuyển đổi Chương 3: Giao tiếp qua rãnh cắm máy tính <1.66MB> Chương 4: Lập trình cho máy tính điều khiển <212KB> Chương … Continue reading

Posted in eLib | 1 Comment

Giáo trình môn Trí tuệ nhân tạo và hệ chuyên gia

Nội dung chính của chương trình học: Chương 1: Tổng quan về trí tuệ nhân tạo Chương 2: Các phương pháp giải quyết vấn đề cơ bản Chương 3: Hệ chuyên gia Chương 4: Các phương pháp biểu diễn tri … Continue reading

Posted in eLib | 4 Comments

Giáo trình môn xử lý số tín hiệu

Nội dung chính của chương trình học: Chương 1: LẤY MẪU VÀ KHÔI PHỤC TÍN HIỆU (1.1MB) Chương 2: LƯỢNG TỬ HÓA(651KB) Chương 3: CÁC HỆ THỐNG THỜI GIAN RỜI RẠC(504KB) Chương 4: BỘ LỌC ĐÁP ỨNG XUNG VÀ TÍCH … Continue reading

Posted in eLib | Leave a comment

Giáo trình môn điện tử công suất 2A

Nội dung chính của chương trình học: Chương 1: Các ngắt điện bán dẫn (281KB) Chương 2: Bộ nguồn một chiều bán dẫn (269KB, 577KB) Chương 3: Hệ thống điều khiển đcơ một chiều dùng bộ biến đổi (326KB) Chương … Continue reading

Posted in eLib | Leave a comment

Giáo trình môn điện tử công suất 1

Nội dung chính của chương trình học: Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT (450KB) Chương 2: LINH KIỆN CÔNG SUẤT (1150KB) Chương 3: ĐIỀU KHIỂN ÁP XOAY CHIỀU (285KB) Chương 4: CHỈNH LƯU ĐIỀU KHIỂN PHA (956KB) Chương 5: BỘ BIẾN … Continue reading

Posted in eLib | Leave a comment