Monthly Archives: May 2023

Hitech is for serving human life

𝐇𝐈𝐓𝐄𝐂𝐇 𝐈𝐒 𝐅𝐎𝐑 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐍𝐆 𝐇𝐔𝐌𝐀𝐍 𝐋𝐈𝐅𝐄 Tôi vẫn nhớ vào khoảng năm 2012, khi bắt đầu lên proposal cho dự án robot tự động kẻ vạch sơn đường (các vạch trắng, vàng trên đường đi), anh Nghĩa (Tiến sĩ, lúc … Continue reading

Posted in myself, Thời cuộc | Comments Off on Hitech is for serving human life