𝗚𝗮𝗹𝗮𝘅𝘆𝗥𝗧𝗟𝗦: 𝗖𝗮́𝗰 𝗱𝗶̣𝗰𝗵 𝘃𝘂̣ 𝗱𝘂̛̣𝗮 𝘃𝗮̀𝗼 𝘃𝗶̣ 𝘁𝗿𝗶́ 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝘅𝗮́𝗰 (𝗠𝗶𝗰𝗿𝗼-𝗹𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗯𝗮𝘀𝗲𝗱 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲)

Hệ thống định vị toàn cầu – GPS đã cung cấp các thông tin về vị trí ngoài trời tương đối chính xác, và từ đó, các ứng dụng/dịch vụ dựa vào vị trí đi kèm với nó được phát triển. Đối với hệ thống định vị trong nhà chính xác cao như GalaxyRTLS, các ứng dụng/dịch vụ cũng phát triển đa dạng:

(𝑰) 𝑫𝒊̣𝒄𝒉 𝒗𝒖̣ 𝒌𝒉𝒂̂̉𝒏 𝒄𝒂̂́𝒑
– Trong nhà dưỡng lão, bệnh viện, muốn biết vị trí chính xác của bệnh nhân khi nhấn nút khẩn cấp?
– Trong nhà máy, có người bị rơi ngã cần cấp cứu phải tự báo động và biết vị trí?
– Có sự cố trong tòa nhà, muốn biết còn ai, đang ở đâu để ứng cứu kịp thời?

( 𝑰𝑰 ) 𝑫𝒊̣𝒄𝒉 𝒗𝒖̣ 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒎𝒂̣𝒊
(𝟭) 𝗗𝗮̂̃𝗻 đ𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴: là ứng dụng phổ biến nhất
– Điều phối xe trong nhà máy hoặc kho để tối ưu
– Vào bệnh viện, muốn đi đến một phòng của bác sĩ nào đó để khám
– Vào bảo tàng, muốn đi xem danh sách các điểm quan tâm
– Vào trung tâm thương mại, muốn đến cửa hàng nào đó, hoặc … dẫn đường đến nơi mình gởi xe
– Vào siêu thị, muốn tìm đường để lấy các hàng hóa định mua

(𝟮) 𝗧𝗶̀𝗺 𝗸𝗶𝗲̂́𝗺 𝗰𝗮́𝗰 𝘁𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝗱𝘂̛̣𝗮 𝘃𝗮̀𝗼 𝘃𝗶̣ 𝘁𝗿𝗶́:
-Tìm kiếm nhà hàng: muốn ăn quán Nhật, hay món Việt Nam, Hàn Quốc, đồ nướng, hay lẩu… các thông tin nhà hàng dựa vào vị trí xung quanh có thể cung cấp cho người dùng các lựa chọn, và dẫn đường đến địa điểm chính xác.
-Tìm kiếm bạn bè xung quanh: bạn bè mình có ai đang trong sự kiện này, có bạn bè nào đang đi trung tâm thương mại cuối tuần, có người quen nào đang cùng làm ở tòa nhà,…
– Tìm kiếm một đối tượng cụ thể trong khu vực: ví dụ như tìm trẻ lạc ở trung tâm thương mại

(𝟯) 𝗖𝗵𝗲𝗰𝗸𝗶𝗻 𝘃𝗮̀ 𝗽𝗵𝗼𝘁𝗼 𝗺𝗮𝗽:
Muốn các bức ảnh hiển thị theo thông tin về vị trí chính xác trong tòa nhà: chụp lúc mấy giờ, đang ở tầng mấy, phòng nào, bàn nào, có sự kiện gì xảy ra?

(𝟰) 𝗤𝘂𝗮̉𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗼 𝗱𝘂̛̣𝗮 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝘃𝗶̣ 𝘁𝗿𝗶́
-Nhận các thông tin giảm giá từ nhà bán lẻ, với các coupon được thiết kế hướng đến người dùng cụ thể ở địa điểm chính xác, sẽ kích thích khả năng chi tiêu của người dùng.

672450320

(𝟱) 𝗚𝗮𝗺𝗲 𝘃𝗮̀ 𝘁𝗵𝘂̛̣𝗰 𝘁𝗲̂́ 𝘁𝗮̆𝗻𝗴 𝗰𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 (𝗔𝗥): Những game như Pokémon Go đang sử dụng GPS, trò chơi sẽ liền mạch hơn khi các thông tin về vị trí được cập nhật trong tòa nhà.

𝑁ℎ𝑎𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑖𝑡𝑒𝑐ℎ 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑛𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑝ℎ𝑎́𝑝 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑣𝑖̣ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑁𝑔𝑎̂𝑛 𝐻𝑎̀ – 𝐺𝑎𝑙𝑎𝑥𝑦𝑅𝑇𝐿𝑆, 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑖̣ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑐𝑢̛́𝑛𝑔, ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑐𝑘𝑒𝑛𝑑, 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑑 𝑣𝑎̀ 𝑎𝑝𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑐𝑎́𝑐 đ𝑜̂́𝑖 𝑡𝑎́𝑐 𝑡𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑣𝑎̀𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔.
𝑉𝑢𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂ 𝑖𝑛𝑓𝑜@𝑛ℎ𝑡𝑐.𝑐𝑜𝑚.𝑣𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑐𝑜̛ ℎ𝑜̣̂𝑖 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑡𝑎́𝑐.

This entry was posted in Định vị, Dự án and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.