Ứng dụng hệ thống định vị thời gian thực Ngân Hà – GalaxyRTLS trong đường chạy tương tác

Đường chạy tương tác là một ứng dụng của hệ thống định vị thời gian thực Ngân Hà (#GalaxyRTLS) được công ty Nhatrang Hitech nghiên cứu và phát triển, công ty First Interactive Technology là đối tác triển khai.

Hệ thống bao gồm:
(1)Base station ở 4 góc sân chơi (14mx18m)
(2)Vòng đeo tay cho người tham gia
(3)Hệ thống hạ tầng mạng (WiFi/Ethernet)
(4)Máy chủ chạy Chương Trình GalaxyRTLS và (5)Máy chủ chạy Chương Trình hiển thị LED
(6)Máy tính người điều khiển trò chơi để nhập ID và tên người tham gia (được hiển thị trong quá Trình chạy)

Nguyên lý hoạt động:
-Đăng kí người chơi, nhập tên người chơi và đưa vòng tay đã được đăng kí để người chơi đeo.
-Vòng tay sẽ gởi thông tin vị trí liên tục 100ms một lần, các base station sẽ tổng hợp và gởi thông tin về máy chủ GalaxyRTLS để tính toán vị trí.
-Chương Trình ứng dụng (do FIRST INTERACTIVE TECHNOLOGY phát triển) sẽ nhận thông tin vị trí của vòng tay qua api và hiển thị lên màn hình LED hình ảnh người chơi tương ứng, kết hợp với các hoạt cảnh đã định trước để tạo ra tương tác.

Clip demo: https://www.youtube.com/watch?v=lMWfGvNdVs0

Hình ảnh tại Sc Vivo thành phố Hồ Chí Minh
Hình ảnh tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội

Một số hình ảnh khác của event:

Hệ thống định vị thời gian thực GalaxyRTLS có các gói ứng dụng cho:

  • Hệ thống định vị nhân viên và khách VIP theo thời gian thực.
  • Hệ thống quản lý tài sản theo thời gian thực.
  • Hệ thống quản lý pallet theo thời gian thực.

Nhatrang Hitech company cũng đang hợp tác với nhiều đối tác để triển khai các dự án cho Smart Building, Smart Office, Smart Factory, Smart Warehouse, Smart Airport, Smart City…

Vui lòng truy cập trang web http://rtls.nhtc.com.vn/ để biết thêm thông tin hoặc liên hệ info@nhtc.com.vn về các cơ hội hợp tác!

This entry was posted in Dự án, Định vị and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.