Monthly Archives: March 2019

Ai thực sự kiếm tiền từ hệ sinh thái IoT

Internet of Things (IoTs) được nói đến liên tục trong thời gian gần đây, và thật sự đang tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống, sản xuất, bán lẻ,… Nhìn một cách khái quát về chuỗi giá trị … Continue reading

Posted in Dự án | Tagged | Leave a comment