Monthly Archives: May 2018

Ứng dụng định vị trong nhà có độ chính xác cao

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang đến những yêu cầu về tăng năng suất lao động, hiệu suất sử dụng tài nguyên, độ an toàn cho người lao động, khả năng đáp ứng thời gian thực của hệ thống… … Continue reading

Posted in Định vị, Cảm xúc, Dự án | Tagged | Leave a comment