Monthly Archives: August 2013

Vừa đi đường vừa kể chuyện – Phần 9: Việc sản xuất một sản phẩm điện tử

Chỉ nói về sản xuất, một sản phẩm điện tử hoàn chỉnh (ví dụ như chiếc tivi hoặc điện thoại…) thường gồm có nhiều thành phần cấu thành: làm mạch (PCB), lắp linh kiện lên board mạch (assembly), kiểm tra … Continue reading

Posted in Sản xuất | Tagged | Leave a comment

Vừa đi đường vừa kể chuyện – Phần 8: Sản xuất ở Việt Nam (AsiaVina)

Làm việc với Asia Fan (AF) từ 2008-2011 như một đối tác chiến lược, tôi có theo dõi một vài thay đổi lớn của họ trong những năm đó. Hai thương vụ của AF với BankInvest (3/2008) và Groupe SEB (5/2011) … Continue reading

Posted in Sản xuất | Tagged , , , | 3 Comments

Vừa đi đường vừa kể chuyện – Phần 7: Thăm nhà máy Trung Quốc

Hay là, kể về một lần đánh cược thua ở Trung Quốc! Để làm việc với một đối tác mới, đánh giá được năng lực, uy tín của đối tác là rất quan trọng, cần làm trước khi có thể … Continue reading

Posted in Sản xuất | Tagged , | Leave a comment

Vừa đi đường vừa kể chuyện – Phần 6: Sản xuất ở Việt Nam (ACT)

ACT (actt.co) là một trong những công ty gia công-sản xuất ở Việt Nam (khu chế xuất Tân Thuận) mà tôi làm việc cùng trong nỗ lực đem sản xuất về Việt Nam lần đầu tiên (khoảng năm 2008). Thời … Continue reading

Posted in Sản xuất | Tagged , | Leave a comment