[Work smarter and harder] Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ…

Gần bốn năm trước, ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế khiến 1 số công ty ở New York chuyển qua các vùng lân cận, 1 số đối tác làm ở các công ty này lần lượt xin nghỉ. Họ là New-Yorker, không muốn chuyển qua California hay các vùng khác…
Khoảng ba năm rưỡi trước, cũng vì tác động của cuộc khủng hoảng, 1 số công ty tái tổ chức bộ máy, lọc bỏ 1 số bộ phận, 1 số đại lý, nhà phân phối… lại thêm vài đối tác lần lượt viết thư tạm biệt…

Khoảng năm rưỡi trước, anh bạn làm bên ngành bán dẫn chuyển sang một công ty chẳng liên quan gì đến điện tử.

Sau đó nửa năm, nhiều người bạn cũng bên ngành bán dẫn ở Singapore chuyển sang các công ty thiết kế khác.

Khoảng vài tháng trước, một số người bạn làm kỹ thuật ở một công ty đối tác ở Việt Nam cũng xin chuyển cty khác. Rồi 1 Senior FAE ở Hàn Quốc cũng tạm dừng để học tiếp PhD. Sau đó lại nghe 1 Technical Manager của 1 cty ở Việt Nam cũng vừa chuyển ra…

Gần đây nhất là Trưởng đại diện văn phòng ở VN  của một công ty bán dẫn chuyển sang làm quản lý ở một công ty khác, lĩnh vực khác,  nhiều thách thức hơn…

 

Nhiều Sales Executive của các công ty đối tác đến rồi đi, vòng đời của Sales ở 1 công ty thường ngắn, nếu sản phẩm không bán được… mà khủng hoảng, âu cũng là số phận.
Những người từng hợp tác với mình rất nhiệt tình… có thể sự ra đi để tạo bắt đầu mới, âu cũng là điều mừng cho những quyết định của họ…
Hẹn gặp ở những sân chơi khác!

Bỗng nhớ đến đôi lời nhạc Trịnh, người đến, người đi, dòng đời xô đẩy mãi!

 

Work smarter and harder, the life is not easy, man!

This entry was posted in Cảm xúc, Sản xuất, Suy nghĩ, Thời cuộc. Bookmark the permalink.

One Response to [Work smarter and harder] Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ…

  1. Gà Đất says:

    The life is not easy.
    The world is not enough!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.