Academic Research Support Center

clip_image002Sau hơn hai tháng nỗ lực, Trung tâm cơ bản định hình và chuẩn bị đi vào hoạt động. Ý định ban đầu, Trung tâm sẽ trực thuộc Sở Khoa học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, nên trong thời gian trước mắt, Trung tâm là một bộ phận của Nhatrang Hitech, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Tên gọi chính thức:

English: Academic Research Support Center (ARSC) – Nhatrang Hitech company, Ltd. (NHTC)

Tiếng Việt: Trung tâm hỗ trợ Nghiên cứu học thuật – Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Nha Trang

Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Trung tâm là Nghiên cứu và Phát triển (Research and Development) về Điện tử, Điện tử công suất, Điều khiển tự động, Robotics, Công nghệ thông tin và truyền thông.

Trung tâm được thành lập với hai nhiệm vụ chính:

(1)Hỗ trợ/tư vấn các nhà nghiên cứu trong việc nghiên cứu, thiết kế và phát triển các công cụ phụ trợ cần thiết cho các dự án nghiên cứu.

(2)Xây dựng/đào tạo đội ngũ những người làm kỹ thuật giỏi, tạo môi trường thuận lợi để các thành viên có điều kiện tiếp cận công nghệ tiên tiến trên thế giới, nghiên cứu về lĩnh vực quan tâm, tạo các sản phẩm cần thiết cho cuộc sống; góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của khoa học và công nghệ trong nước. Các cá nhân xuất sắc sẽ có cơ hội nhận học bổng đào tạo Thạc sĩ/nghiên cứu Tiến sĩ ở các trường Đại học liên kết.

Hiện tại Trung tâm đang hợp tác với Electron Science Research Institute của Edith Cowan University, Australia. Theo kế hoạch, Trung tâm sẽ mở rộng hợp tác với Curtin University và một số học viện ở Australia trong thời gian tới.

Hội đồng cố vấn của Trung tâm:

1. Adjunct Prof. Dr. Kamal Alameh

2. Dr. Nguyen Hoang Nghia

3. Dr. Phung Quoc Viet

4. Dr. Phung Son Lam

Sau KHVT, ROBOTVIET, DEEFORUM, ARSC là một bước tiến lớn để hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học, tiếp nối khát khao, đam mê về công nghệ.

NHTC – Hitech is for serving human life!

Bạn có quan tâm đến hoạt động của ARSC vui lòng email về info (at sign) nhtc.com.vn

This entry was posted in Dự án, Thời cuộc and tagged . Bookmark the permalink.

3 Responses to Academic Research Support Center

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.