Monthly Archives: August 2011

NHTC – Hitech is for serving human life

Tiếp tục sống với đam mê của mình …. hay dừng lại, làm một công việc được định sẵn, để cuộc sống êm đềm trôi những ngày tiếp theo? Đôi khi đứng trước những lựa chọn mang tính quyết định … Continue reading

Posted in Dự án, Thời cuộc | 3 Comments

Vừa đi đường vừa kể chuyện – Phần 5: Sản xuất ở Trung Quốc – sự liên kết lỏng lẻo hay đáng sợ?

Vài năm trước, khi bắt đầu làm ăn với Trung Quốc, tôi có đi thăm thực tế một số nhà máy sản xuất(1) của đối tác mới để đánh giá quy mô, chất lượng và khả năng hợp tác. Những … Continue reading

Posted in Sản xuất, Thời cuộc | Tagged , | 1 Comment