Monthly Archives: March 2011

Vô thường

….con đường quen thuộc ấy đã qua bao lần, mà những sáng vẫn lò dò hỏi thăm…đi về xa xăm, …trong một vòng tròn nhỏ, vật cứ đổi quay, khéo khen con tạo! “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi … Continue reading

Posted in Cảm xúc | 2 Comments