Các chương trình Software cho lập trình vi điều khiển

mcu

Một số chương trình bạn nên có khi lập trình vi điều khiển:

Doxygen: Document hóa chương trình bạn viết. (Open source – free)

Win Merge: Giúp bạn có thể so sánh sự khác nhau giữa 2 files, 2 folders,… rất tiện dụng khi bạn cần biết mình đã thay đổi code như thế nào sau mỗi lần cập nhật. (Open source – free)

-Em Editor: Trình soạn thảo rất tiện dụng.

Về chương trình compiler, editor cho vi điều khiển, nếu dùng 8051/ARM, nên dùng Keil như là sự lựa chọn để bắt đầu. Tuy nhiên, có thể sẽ hướng đến dùng Eclipse với mã nguồn mở sẽ là cách lựa chọn hay cho các ứng dụng thương mại sau này.

This entry was posted in Hệ thống nhúng. Bookmark the permalink.

2 Responses to Các chương trình Software cho lập trình vi điều khiển

  1. Monex fraud says:

    Open Movie Editor is a free and open source video editing program designed. Inkscape is a powerful Vector graphics program that can be used to create extensive title graphics using different fonts and graphical elements that can be easily overlayed onto a video with Open Movie Editor.

  2. mrnix says:

    Em đang dùng Eclipse trên Ubuntu để code cho ARM, nhưng chưa làm đc phần debug

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.