Giáo trình môn Đo lường điều khiển bằng máy tính

Nội dung chính của chương trình học:

Chương 1: Khái niệm chung
Chương 2: Cảm biến và chuyển đổi
Chương 3: Giao tiếp qua rãnh cắm máy tính <1.66MB>
Chương 4: Lập trình cho máy tính điều khiển <212KB>
Chương 5: Card thu thập tín hiệu và điều khiển <432KB>
Chương 6: Giao tiếp qua cổng song song <269KB>
Chương 7: Giao tiếp qua cổng nối tiếp <839KB>
Chương 8: Lập trình giao tiếp nối tiếp <205KB>
Chương 9: Bộ điều khiển logic lập trình được <935KB>

Các ngôn ngữ lập trình sử dụng trong môn học:

  • Visual Basic
  • Visual C++
  • Delphi
  • PLC Omron
  • PLC Siemens
  • Assembly

Thông tin về tài liệu:

  • Tài liệu do Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành biên soạn
  • Hiện đã có sách ấn bản của nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.<Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sung>
[Trở về trang TÀI LIỆU]
This entry was posted in eLib. Bookmark the permalink.

One Response to Giáo trình môn Đo lường điều khiển bằng máy tính

  1. Pingback: Microsoft là số 0 về máy tính bảng? | Phụ kiện PC, phu kien pc, Phụ Kiện, Linh kiện, Ram, HDD, Keyboard, Mouse, USB

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.