Giáo trình môn Vi xử lý

Giáo trình môn Vi xử lý: (GV:  Hồ Trung Mỹ)

Chương 1: GIỚI THIỆU HỆ VI XỬ LÝ TỔNG QUÁT

Chương 2: KIẾN TRÚC CPU VÀ TẬP LỆNH (Z80)

Chương 3: MCU 8051

Thí dụ về tập lệnh
Ngắt (Đọc thêm)
Timer (Đọc thêm)
Cổng nối tiếp (Đọc thêm)
Phát triển ngoại vi (Đọc thêm)

Phần mềm mô phỏng (Tham khảo trang phần mềm)

This entry was posted in eLib. Bookmark the permalink.

3 Responses to Giáo trình môn Vi xử lý

  1. Pingback: Trang tài liệu KHVT « KHVT

  2. Pingback: The final word on the 8051 « KHVT

  3. pham cong tiep says:

    Cac Anh co tai lieu ve vi dieu khien khong?gui cho minh xin voi

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.