MCU-HCMC: “Nhìn lại quanh ta-Nhìn ra thế giới”

Gần xa nô nức yến anh

Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân

Truyện Kiều-Nguyễn Du

Xuân tới trong không khí gia đình ấm cúng, xúng xính hài xinh, áo mới đón Tết quê hương!

Dự báo gì cho các dòng sản phẩm MCU và các thiết bị lập trình được-PLD? Trong khi ta hiện nay vẫn đa phần sử dụng các nhân điều khiển 8bit, bạn bè ở một số nước khác đã sử dụng nhân 16/32/64 bit cho các ứng dụng của họ! Sự kết hợp những sản phẩm PLD, VHDL trong hệ thống nhúng trở nên ngày càng thông dụng ở các nước có trình độ khoa học tiên tiến,<và đang manh nha ở nước ta> nếu bạn có chút quan tâm, có thể theo dõi tình hình này trong các báo online về kĩ thuật, mỗi năm, họ đều có những tổng kết, dự báo về khả năng phát triển sản phẩm trong một vài năm tới. Bạn nghĩ gì khi công nghệ bán dẫn thế giới đang tiến tới 45nm, đang chuẩn bị thiết lập các chuẩn cho công nghệ nhúng đa vi xử lý? Công nghệ không dây đang manh nha 4G?

Thỉnh thoảng, ta vẫn nghe lời than vãn của những người làm khoa học-kĩ thuật trong nước về tình hình cơ sở hạ tầng vật chất chưa cao khiến những ứng dụng của ta luôn có giới hạn, và có khi mặt tiêu cực của nó lại lan truyền vào một phần không nhỏ sinh viên không muốn tìm hiểu những cái mới, những ứng dụng thích hợp với vốn hiểu biết của mình, họ chăm chút cho kiến thức giấy bút vốn thay đổi hàng ngày mà không nghĩ đến những ứng dụng sau này vào sản xuất, vào cuộc sống. Học kĩ thuật, để rồi làm kĩ thuật, làm kĩ thuật, hướng đến công nghệ cao, công nghệ cao với mục đích cuối cùng và cao cả nhất là phục vụ đời sống con người. Trang bị những kiến thức giấy vở cho nhiều rồi sẽ đến đâu nếu không tự mình năng động tìm hướng đi cho chính bản thân, cho công việc sau này, cho tương lai của chính mình-gia đình-và xã hội! Thật buồn khi nghe những câu nói như: “Nhiều lúc tôi cũng định làm điều gì đó! Nhưng nghĩ lại, những gì mình có thể làm được thì người ta đã làm rồi!” Những câu nói như vậy được thốt ra từ những  người không có mục tiêu phấn đấu, khám phá! Mong sao những cá thể như vậy không phải bạn, tôi, chúng ta-những người chủ tương lai của đất nước!

Lời nhặt: Tại sao tôi không nói tới DSP trong bài viết này, mặc dù nó là một thiết bị được dùng không ít trong các hệ thống điều khiển tự động hiện đại? Nguyên nhân đơn giản nhất: Vì ở ta không dùng<hay dùng quá ít>, mà không dùng thì có nói cũng vô vị!

Các bài viết liên quan:

  1. Bài 1: “Điểm mặt anh tài”
  2. Bài 2: “Tính năng của từng dòng sản phẩm”
  3. Bài 3: “Chúng ta cần gì ở các MCU?”
  4. Bài 4: “Chúng ta đã làm gì với các MCU?”
  5. Bài 5: “Nhìn lại quanh ta-Nhìn ra thế giới”
This entry was posted in Hệ thống nhúng, Thời cuộc. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.