Matlab và ứng dụng trong điều khiển tự động

Matlab có rất nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực kĩ thuật và kinh tế, nó phục vụ rất tốt cho công việc học tập và tính toán của một sinh viên-kĩ sư.
Trong giới hạn sự hiểu biết của tôi, khi là sinh viên đang học ngành ĐKTĐ, sử dụng Matlab để phục vụ môn học của mình. Tôi sẽ lần lượt giới thiệu với các bạn về cách khai báo một hàm truyền, cách sử dụng các lệnh để vẽ biểu đồ Bode, Quỹ đạo nghiệm số, tìm độ lợi pha, độ lợi biên độ, khảo sát hệ liên tục, hệ rời rạc…
Trước tiên, chúng ta sẽ căn cứ vào giáo trình của thầy Huỳnh Thái Hoàng-cô Nguyễn Thị Phương Hà thực hiện các bước khảo sát trong Matlab.
Khảo sát hệ liên tục:
Chúng tôi sẽ khảo sát hệ rời rạc vào một lúc khác, các bạn có thể tham khảo ở giáo trình của bộ môn, hoặc tham khảo thêm cuốn “Matlab&Simlink dành cho kĩ sư điều khiển tự động” của Nguyễn Phùng Quang, nhà xuất bản Khoa học và Kĩ thuật 2004
This entry was posted in Matlab. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.