Quy định về cách thức sử dụng tài liệu của trang web khvt.com

  1. Các tài liệu được cung cấp là hoàn toàn miễn phí cho người sử dụng với mục đích phi thương mại.
  2. Người dùng được phép sao chép để sử dụng vào mục đích cá nhân.
  3. Người dùng được phép trích dẫn từ tài liệu  nhưng với điều kiện phải ghi rõ là tài liệu được lấy từ trang web: http://www.khvt.com và tên tác giả của tài liệu.
  4. Mọi hoạt động nhằm thu lợi nhuận từ tài liệu cung cấp trên trang web này cần phải xin phép tác giả của tài liệu đó thông qua email: webmaster@khvt.com.
  5. Tất cả các tài liệu đều mang tính tham khảo.
  6. Tất cả tài liệu trên trang web đều đã được lưu trữ tại máy chủ và tác giả của tài liệu đó, mọi thay đổi do người dùng khác với bản gốc, chúng tôi đều không chịu trách nhiệm.
This entry was posted in eLib. Bookmark the permalink.

One Response to Quy định về cách thức sử dụng tài liệu của trang web khvt.com

  1. Pingback: Trang tài liệu KHVT « KHVT

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.