ROBOTVIET – Câu lạc bộ Robot

ROBOTVIET hơn là một niềm yêu thích, trăn trở cho tuổi trẻ sôi nổi.

Có mặt từ những ngày đầu để xây dựng văn phòng, liên hệ với các tổ chức, cá nhân, vận động tài trợ, liên hệ xây dựng trang web, liên hệ các trường ĐH/CĐ, liên hệ VTV để quay hình. Biên soạn chương trình giảng dạy, luật chơi Robot SUMO, quảng bá sân chơi…

Nhưng cuối cùng vẫn không tìm được tiếng nói chung với những người bỏ tiền ra hoạt động, sân chơi xa dần mục đích ban đầu.

ROBOTVIET – nhiều kỉ niệm đáng nhớ và nên quên.

Thông tin về hoạt động của ROBOTVIET đăng tại: www.robotviet.vn

This entry was posted in Dự án, Sở thích. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.