NextFMS – Quản lý đội phương tiện vận tải

Dự án này được thực hiện khi làm việc cho công ty TNHH Viễn Tân

Thời gian: 3/2007 đến 3/2008

(Trang chủ: https://nextfms.vn/Home.aspx)

Cập nhật: http://giaiphapdinhvi.com.vn/Giai-Phap.aspx

Là một hệ thống bao gồm phần cứng (thiết bị), server, phần mềm (quản lý thiết bị, lập kế hoạch,..) nhằm đáp ứng các yêu cầu của một doanh nghiệp vận tải.

Tham gia trực tiếp ở phần thiết kế giao diện người dùng với thiết bị, viết firmware cho phần hiển thị màn hình NFT, giao thức kết nối giữa phần hiển thị và phần module chính. Sử dụng chip ATMega2560 (Atmel)

Tham gia dự án với các đối tác:

Công ty vận tải Công Thành

 

 

 

 

This entry was posted in Dự án. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.