2023-2024

Quý Mão – 2023 đầy biến động và nhiều thứ bất định đã qua, cám ơn quý khách hàng, đối tác, anh em trong công ty,… và gia đình đã luôn ủng hộ.

Quý Mão 2023:

Cơ bản hoàn tất các dự án R&D/sản xuất còn dang dở của những năm trước và release được các sản phẩm về datalogger cho đối tác Việt Nam, Binder Smart Control (AC), IICLOCK ver 2 cho đối tác Úc.