Category Archives: eLib

Phần này, cung cấp cho các bạn những tài liệu dùng cho việc học tập và tham khảo một số môn quan trọng của khoa Điện-Điện tử và ngành Điều khiển tự động. Các tài liệu hầu hết ở định dạng .pdf (Bạn cần có phần mềm Acrobat Reader hoặc Foxit Reader) hoặc Files Power Point (.ppt, .pps), Word (.doc)…
Những tài liệu trong trang này phần lớn là bài giảng từ lớp DD02KSTN do các giảng viên cung cấp. Phần còn lại là những tài liệu tìm được từ một số nguồn khác nhau (trên Net, thư viện thành phố, …) và các bài tập lớn, các bài seminar thực hiện trong thời gian qua. Tất nhiên, nó chỉ có ý nghĩa tham khảo. Ghi rõ nguồn trong từng tài liệu cụ thể.

Chúng tôi rất vui lòng nhận mọi sự đóng góp về tài liệu cũng như ý kiến của bạn.

Thư từ trao đổi xin gởi về: Bùi Trung Hiếu (buitrunghieu@khvt.com)

Lưu ý về quy định sử dụng tài liệu http://blog.khvt.com/2010/10/03/cach-su-dung-tai-lieu-khvt/
Các tài liệu hiện có: http://blog.khvt.com/2010/10/03/trang-tai-lieu-khvt/

Giáo trình môn Lý thuyết điều khiển tự động

Nội dung chính của chương trình học: Chương 1: Phần tử và hệ thống Điều khiển tự động (485KB) Chương 2: Mô tả toán học của hệ Điều khiển liên tục (1.6MB) Chương 3: Đặc tính động học Chương 4: Đánh giá tính ổn … Continue reading

Posted in eLib | Leave a comment

Giáo trình môn Vi xử lý

Giáo trình môn Vi xử lý: (GV:  Hồ Trung Mỹ) Chương 1: GIỚI THIỆU HỆ VI XỬ LÝ TỔNG QUÁT Chương 2: KIẾN TRÚC CPU VÀ TẬP LỆNH (Z80) Chương 3: MCU 8051 Thí dụ về tập lệnh Ngắt (Đọc … Continue reading

Posted in eLib | 3 Comments

Giáo trình môn Mạch điện tử

Mạch điện tử 1 Chương 6: TRANSISTOR hiệu ứng trường (FET) (Phần 1, phần 2) Mạch điện tử 2 Chương 1: Đáp ứng tần số thấp của mạch khuyếch đại ghép RC (Lý thuyết và bài tập) Chương 2: Đáp … Continue reading

Posted in eLib | 2 Comments

Giáo trình môn mạch điện 2

Giáo trình môn mạch điện 2: (GV: Lê Minh Cường) Chương 6: Phân tích mạch trong miền thời gian Phần 1: Giới thiệu. Phần 2: Phương pháp tích phân kinh điển. Phần 3: Phương pháp toán tử Laplace. Phần 4: … Continue reading

Posted in eLib | 2 Comments

Trang tài liệu KHVT

Phần này, cung cấp cho các bạn những tài liệu dùng cho việc học tập và tham khảo một số môn quan trọng của khoa Điện-Điện tử và ngành Điều khiển tự động. Các tài liệu hầu hết ở định … Continue reading

Posted in eLib | 10 Comments