Ứng dụng hệ thống định vị thời gian thực nRTLS và IoT – Ai là khách hàng và họ quan tâm điều gì?

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thúc đẩy doanh nghiệp phải có những cải tiến để thích nghi và phát triển. Với nhu cầu đó, giải pháp hệ thống định vị thời gian thực nRTLS và IoT của Nhatrang Hitech có những quan tâm nhất định. Một số thống kê sau đây (nguồn của Nhatrang Hitech) cho bạn cái nhìn khái quát về mối quan tâm của khách hàng và phạm vi ứng dụng của giải pháp.

nRTLS

(1) Ai là khách hàng?

-Do thị trường chính ở Việt Nam nên các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chiếm đa số, tiếp sau đó là các công ty từ Mỹ, công ty FDI Nhật, Hàn Quốc ở Việt Nam. Những công ty có yêu cầu cao và cụ thể thường là những công ty có số công nhân lớn (khoảng từ 5,000 công nhân trở lên), và yêu cầu đơn vị cung cấp giải pháp có khả năng cung cấp giải pháp ở quy mô lớn và hỗ trợ kĩ thuật toàn diện cho họ khi triển khai.

(2) Khách hàng quan tâm điều gì?

Smart Office/Smart Building chiếm phần lớn quan tâm, sau đó đến Smart Factory, Smart Warehouse, i-Retail được một vài doanh nghiệp FDI quan tâm, ứng dụng cho healthcare và Service 4.0 được các công ty cung cấp dịch vụ quan tâm.

Cuộc chuyển đổi số đang diễn ra, doanh nghiệp bạn đã sẵn sàng? Hãy liên hệ với chúng tôi.

Nhatrang Hitech đang cung cấp các giải pháp:

  1. Smart Office (Giải pháp quản lý nhân viên/khách hàng trong building)
  2. i-Retail (Giải pháp sáng tạo sử dụng IoT để phân tích insight cho ngành bán lẻ truyền thống)
  3. Smart Factory (Giải pháp nhà máy thông minh dùng IoT và hệ thống định vị thời gian thực nRTLS)

Các đối tác có thể tích hợp vào phần mềm hiện tại cho các hệ thống:

  1. An ninh tòa nhà
  2. Quản lý tài sản theo thời gian thực
  3. Quản lý kho theo thời gian thực
  4. Y tế
  5. Phân tích số liệu cho thể thao thành tích cao

…và nhiều ứng dụng khác.

Vui lòng liên hệ với Nhatrang Hitech qua email info@nhtc.com.vn về cơ hội hợp tác.

Nhatrang Hitech – Professional IoT Solution

This entry was posted in Dự án, Định vị and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.