Smart Factory – Step by Step

Xây dựng Smart Factory là quá trình nhiều thử thách cho các doanh nghiệp trong cuộc cách mạng 4.0, làm sao để liên tục kết nối con người, máy móc, quy trình,… để tối ưu sản xuất, tối ưu vận hành, đáp ứng được nhu cầu thị trường luôn thay đổi.

Bước đầu tiên quan trọng của quá trình này là cần số hóa hoạt động nhà máy, trả lời cho các câu hỏi ai, cái gì, ở đâu, khi nào, làm gì, năng suất ra sao, hiệu quả sử dụng thiết bị,… để từ đó có thể tối ưu vận hành.

Showcase dưới đây Nhatrang Hitech company sử dụng hệ thống định vị thời gian thực nRTLS để xác định vị trí chính xác của nhân viên, robot trong khu vực sản xuất, đưa ra một số thông tin cơ bản như tổng thời gian làm việc, tổng thời gian sử dụng thiết bị, từ đó có thể phối hợp với sản lượng sản xuất để đánh giá năng suất của nhân viên và thiết bị.

Nhà máy ở showcase này:
-Nhà máy assembly, nhiều máy móc, bố trí mặt bằng có nhiều cột chống ở giữa
-Diện tích 8m x 35m

Các tính năng demo cơ bản:
-Setup hệ thống định vị thời gian thực #nRTLS cho #SmartFactory
-Hiển thị vị trí chính xác theo thời gian thực của nhân viên đang làm việc trong nhà máy
-Tạo khu vực làm việc cho từng nhân viên, hiển thị các thông báo khi nhân viên vào/rời khỏi khu vực làm viêc
-Thống kê tổng thời gian làm việc của nhân viên/robot trong khoảng thời gian
-Hiển thị lịch sử vị trí của nhân viên trong khu vực làm việc

Liên hệ Nhatrang Hitech để được tư vấn thêm về hệ thống định vị thời gian thực chính xác cao cũng như các bước triển khai để tiến tới #SmartFactory.

Nhatrang Hitech company – Professional IoT Solution

This entry was posted in Dự án, Định vị and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.