Giáo trình môn điện tử công suất 2A

Nội dung chính của chương trình học:

Chương 1: Các ngắt điện bán dẫn (281KB)
Chương 2: Bộ nguồn một chiều bán dẫn (269KB, 577KB)
Chương 3: Hệ thống điều khiển đcơ một chiều dùng bộ biến đổi (326KB)
Chương 4: Hệ thống điều khiển đcơ xoay chiều dùng bộ biến đổi (1.466KB)
Chương 5: Bộ nguồn xoay chiều bán dẫn (272KB)

Tài liệu do Thạc sĩ Huỳnh Văn Kiểm biên soạn, sử dụng học kì 2 năm học 2005-2006.

[Trở về trang TÀI LIỆU]

This entry was posted in eLib. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.